Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘manhaj’

Ajaran Tauhid adalah ajaran semua Nabi dan Rasul dari yang pertama hingga penutup Nabi,yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dengan Ajaran asasi ini manusia dituntun agar selamat dunia akhirat, terbebas dari jeratan jeratan ajaran yang mungkar. Sebuah kajian menarik dibawah ini tentang basement keyakinan manusia yang paling hakiki yakni Tauhid. (lebih…)

Read Full Post »

Tidak sedikit kaum Muslim yang mengaku Ahlusunnah waljamaah atau bermanhaj salaf, tapi tidak hikmah dalam berdakwah, keras terhadap sesama ahlusunnah. Insyallah bahasan dan nasehat yang cukup lugas dibawah ini semakin menambah wawasan ilmu keislaman kita dan benar-benar semakin menuju kesempurnaan islam kita yang bermanhaj salafusholeh.

Simpan halaman ini dalam ebook PDF, download. (lebih…)

Read Full Post »

Berawal dari sebuah perbuatan dianggapnya sepele,menghormati seorang yang sholeh tapi berlebihan hingga terjadi pengkultusan(ghuluw). Mereka beranggapan awalnya tak akan menyembahnya, padahal karena pernak-pernik pengkultusan tiada henti dilakukan dan semakin menambah tinggi pengkultusanya yang akhirnya menggiringya dalam jurang kesyirikan bahkan tanpa disadarinya.Jalan syaithan begitu beragam menyesatkan manusia hingga terjerusmus pada penyembahan sesama makhluk hanya iman yang benar dan kuat yang mampu membendungnya yakni Tauhid. Berikut artikel ringkas tentang pemberhalaan kepada orang sholeh..semoga melengkapi dan bermanfaat agar kita terhindar dari perbuatan tersebut. (lebih…)

Read Full Post »

Tawasul artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada-Nya, beribadah kepada-Nya, mengikuti petunjuk rasul-Nya, dan mengamalkan seluruh amalan yang dicintai dan diridhoi-Nya. Atau dengan kata lain seseorang melakukan suatu ibadah dengan maksud mendapatkan keridhaan Allah dan surga-Nya. Namun, sebagian kaum muslimin salah dalam memahami tawasul. Mereka bertawasul dengan orang-orang shalih dan wali yang sudah mati. Inilah yang mereka anggap sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Padahal hal tersebut dapat menjerumuskan mereka ke lembah kesyirikan. (lebih…)

Read Full Post »

Definisi Aqidah Menurut Bahasa

Kata “aqidah” diambil dari kata al-‘aqdu, yakni ikatan dan tarikan yang kuat. Ia juga berarti pemantapan, penetapan, kait-mengait, tempel-menempel, dan penguatan.

Perjanjian dan penegasan sumpah juga disebut ‘aqdu. Jual-beli pun disebut ‘aqdu, karena ada keterikatan antara penjual dan pembeli dengan ‘aqdu (transaksi) yang mengikat. Termasuk juga sebutan ‘aqdu untuk kedua ujung baju, karena keduanya saling terikat. Juga termasuk sebutan ‘aqdu untuk ikatan kain sarung, karena diikat dengan mantap.1 (lebih…)

Read Full Post »

Allah ta’ala berfirman,
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
“Berhati-hatilah kalian dari suatu ‘fitnah’ yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah maha keras hukuman-Nya.” (QS. al-Anfaal: 25) (lebih…)

Read Full Post »

Berikut ini kisah seorang kyai yang dulunya bergelimang dengan amalan-amalan yang tiada contoh dari nabi, yang akhirnya menemukan islam dengan pemahaman yang shahih.  Kyai tersebut adalah kyai Afrokhi, kyai NU asal desa kandangan kabupaten Kediri. Kesadaranya memegang pemahaman islam dengan manhaj Salafusholeh, menggenggerkan lingkungan sekitarnya hingga hampir seluruh wilayah JATIM. Kyai tersebut menulis buku yang denganya ingin menasehati kalanganya yang terdahulu dan sekitarnya mengoreksi total kekeliruan-kekeliruan amalan ibadah yang  tidak ittiba’. Buku tersebut adalah “Buku Putih Kyai NU” .
kita simak bareng bagaimana kisah catatan lengkapnya mengenai Kyai Afrokhi dalam Buku Putih Kyai NU. (lebih…)

Read Full Post »

Imam Bukhari rahimahullah membuat sebuah bab di dalam Shahihnya dalam Kitab ar-Riqaq (pelembut hati) dengan judul, ‘Man nuuqisyal hisaab ‘udzdziba’ (Orang yang didebat ketika dihisab amalnya maka pasti akan diadzab). Kemudian beliau membawakan riwayat dari Aisyah radhiyallahu’anha dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Barangsiapa yang didebat ketika dihisab maka pasti akan diadzab.” Aisyah berkata, “Bukankah Allah ta’ala berfirman (yang artinya), ‘Maka kelak dia akan dihisab dengan mudah.’ (QS. al-Insyiqaq: 8).” Nabi menjawab, “Yang dimaksud oleh ayat itu adalah ditampakkan catatan amal kepadanya.” (HR. Bukhari [6536] dan Muslim [2876], ini lafazh Bukhari) (lebih…)

Read Full Post »

Tak bosan-bosanya, kami menampilkan kajian tentang aqidah tauhid, pondasi keislaman seorang muslim agar perjalanan keimanan senantiasa terus terservis. Bukan maksud kami meremehkan kefahaman islam seseorang, melainkan untuk lebih mendalami ilmu yang insyallah dapat terwujud menjadi sebuah nasehat bagi  ada yang salah dan untuk lebih menguatkan azzam jika kita sudah mengetahui. Berikut kita simak sama-sama kajian ‘Waspada Berbagai Syirik di Sekitar Kita!’. (lebih…)

Read Full Post »

Islam adalah nama bagi sebuah din/agama yang haq, agama yang diridhai oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya. Islam bukan sekedar kepercayaan yang mengandung sikap pasrah semata tanpa ada rambu-rambu khusus -seperti syari’at yang diajarkan Nabi kepada kita- sebagaimana yang diklaim oleh kaum liberal dan pluralis. (lebih…)

Read Full Post »

Older Posts »